سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی)

نویسنده

چکیده

منطقه خلیج فارس از نگاه تئوری‌پردازان و استراتژیست‌های روابط بین‌الملل از مهم‌ترین و حساس‌ترین نقاط جهان محسوب می‌شود. اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز در معادلات اقتصاد جهانی و موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس از عمده مباحثی است که بر نقش قابل توجه این منطقه از جهان در معادلات جهانی افزوده است. از جمله مباحثی که در ارتباط با این منطقه تاکنون مورد توجه کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی بوده، بحث ضرورت تأمین امنیت این منطقه می‌باشد که هم دغدغه قدرت‌های بزرگ و ذی‌نفع در این منطقه و هم برای کشورهای منطقه حائز اهمیت است. بدون شک این مسئله که بیش از 90 درصد درآمد سالیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس از فروش انرژی و به‌ویژه نفت خام به دست می‌آید، ضرورت تأمین امنیت منطقه را بیشتر نمایان می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نقش تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت منطقه خواهد داشت. نوشتار حاضر بر آن است با پرداختن به آنچه در چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است، و همچنین مباحثی چون پیشرفت‌های سال‌های اخیر ج. ا. ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فنی، نظامی و... به‌ویژه به دست آوردن توانمندی بومی و ملی دانش هسته‌ای، نگاهی جدیدتر به مبحث الگوی امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس داشته باشد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که اولاً در برنامه پنجم توسعه چه دستورالعمل‌ها و اصولی وجود دارد که بر اساس آن بتوان این موضوع را با ایجاد یک رژیم امنیتی پایدار در منطقه تطبیق داد و ثانیاً تحول در مفهوم امنیت بین‌الملل چه تأثیری بر ایجاد یک الگوی امنیتی با ثبات در منطقه خلیج فارس داشته است و آیا می‌توان بر اساس تحولاتی که در عرصه امنیت بین‌الملل و به تبع آن الگوهای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شده، بر اساس تئوری سازه‌انگاری و تأکید بر اعتمادسازی و اصلاح افکار، برداشت‌ها و نگرش‌های امنیتی شکل‌گرفته کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ایجاد الگوهای امنیتی باثبات در منطقه خلیج فارس نمود

کلیدواژه‌ها