بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست

نویسنده

چکیده

تالاب‌ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستم‌های غنی، جامعه بین‌المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب‌ها در سال 1971 رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهم‌ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب‌ها، همه دولت‌های عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب‌ها می‌نماید. علی‌رغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های ایرانی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ـ اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و سدهای متعدد مخرنی روی رودخانه‌های تغذیه‌کننده آن با مشکل خشکیدن مواجه شده است. به نظر می‌رسد انجام پروژه‌های اقتصادی واجد آثار شدید زیست‌محیطی در دریاچه ارومیه مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایر اصول و قواعد عام حقوق بین‌الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی موجود استفاده نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Environmental Degradation of Orumieh Lake from Environmental International Law Point of View

چکیده [English]

Wetlands are one of the most precious eco-systems of the earth. The need for protecting these rich eco-systems led the international community to formulate Ramsar Convention for protecting wetlands in 1971. The convention as the sole and most important convention on wetlands embodies the commitments of its member countries, including Iran to plan for the wise use of wetlands. Despite this commitment, Orumieh Lake, as one of the most important Iranian wetlands registered in Ramsar Convention is facing shrinking which could lead to drying due to the implementation of developmental-economic projects such as the construction of Shahid Kalantary highway over it and storage dams on its nourishing rivers. It seems that implementing economic projects has negative impact on the environmental situation of Orumieh Lake and is contrary to the wise use of the lake and other principles of environmental international law. Iran should use existing internal and international potentials to improve the environmental situation of Orumieh Lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental International Law
  • international wetlands
  • Orumieh Lake
  • Ramsar Convention
  • evaluation of environmental effects
  • ecological characters