نظریه‌پردازی در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی

نویسنده

چکیده

مقولات اجتماعی اساساً پیچیده و متنوع هستند و از این رو تأملات در این خصوص همواره عرصه نظریه‌پردازی با محوریت مسئله اجتماعی را موضوع بحث برانگیزی قرار داده است. آنچه لازم است در ورود به چنین مباحثی مورد توجه جدی قرار گیرد، چگونگی ورود به عرصه مطالعات جامعه‌شناسی با تأکید بر تنوع دیدگاه‌های متفکران این عرصه است. باید اذعان داشت امروزه متغیرهای مختلفی در فرایند تحلیل مسائل اجتماعی میل به نظریه‌پردازی دارند و صرفاً اتکا به برخی نظریه‌های کلاسیک برای درک مسائل پیچیده و بغرنج اجتماعی کارساز نیست. از سویی ترویج و توسعه نظریه‌پردازی در حل مسائل اجتماعی، نیازها و پرسش‌های جدیدی را فراروی جامعه‌شناسی قرار داده که فراتر از ظرفیت‌های این رشته بوده و بنابراین موجودیت و کارآمدی آن را به چالش کشیده‌اند. طبیعی است که نمی‌توان بر اساس آنچه تاکنون به رشد و بالندگی جامعه‌شناسی و حوزه‌های منتسب به آن از جمله جامعه‌شناسی سیاسی، و ایجاد چارچوب‌های فعلی در شعب جامعه‌شناسی خرد و جامعه‌شناسی کلان انجامیده است، تکیه نمود. امروزه فیلسوفان علوم اجتماعی در مرز میان تحقیق تجربی و تحلیل فلسفی قرار دارند و دو هدف عمده را دنبال می‌کنند. یکی عمیق‌تر کردن درک فلسفی ما از جامعه‌شناسی به دلیل تئوری‌پردازی در این علم و دیگری فراهم آوردن پایه‌ای برای پیشرفت در علوم مذکور با فراهم آوردن اندیشه‌های اصلی تئوریک و تحلیل دقیق آنها. در ضمن با مروری بر نظریات کلاسیک جامعه‌شناسی سعی شده است جایگاه نظریه‌پردازی در جامعه‌شناسی به‌عنوان مجموعه کوشش‌های پیشینی که در بردارنده فعالیت‌های نظری درخصوص نحوه رابطه میان متغیرهای نوین اجتماعی متأثر از مسائل اجتماعی است، بررسی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretization in Sociological Studies

چکیده [English]

Social concepts are essentially complicated and diverse. for this reason, theorization on this issues has been always controversial. What is necessary in addressing these issues is the emphasis on different views expressed by thinkers. It should be recognized that today different variables in the Process of analyzing social problems tend to theorize and mere emphasis on some classical theories for understanding complicated social problems is not instrumental. On the other hand, the promotion of theorization in solving social problems has created new needs and questions beyond the capacity of the discipline of sociology and hence challenged its existence and efficiency. Naturally, we cannot rely upon those things which so far contributed to the growth and development of sociology and its relevant branches such as political sociology and to the creation of existing frameworks within micro and macro sociology. Today, social sciences scholars are in the borderline between empirical research and philosophical analysis, and pursue two main goals: deepening our philosophical understanding of sociology duo to theoretization in this discipline, and setting the ground for advancement in this discipline through laying the basis of theoretical thought, and accurate analyses. While taking a glance at the classical sociological theories, this article tries to study the status of theorization in sociology as a set of a priori attempts involving theoretical activities regarding the relationships between new social variable, affected by social problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classical sociology
  • Theorization
  • social problems
  • classical logic
  • Social order