بی‌طرفی در سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی: مطالعه موردی

نویسندگان

چکیده

سازمان‌های غیردولتی به عنوان نسل سوم بازیگران بین‌المللی، دارای ظرفیت‌های خاص و ویژه‌ای می‌باشند. نگاه رایج در خصوص آلت‌دست بودن بسیاری از این سازمان‌ها و عدم امکان حفظ استقلال دیدگاه، روش، اهداف و مسائل مالی آنها از جمله مباحثی است که احتمالاً تا زمان‌های طولانی ادامه خواهد داشت. با این حال نگاهی سازنده به توان‌مندی‌ها و ظرفیت‌های استثنایی این سازمان‌ها در کنار آگاه بودن از موارد تخلف ثبت شده از ایشان، یک کارشناس یا سیاست‌ساز را در اخذ تصمیم منطقی در خصوص نحوه برخورد معقول با سازمان‌های غیردولتی یاری خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها