مقدمه ای برداوری تجاری ملی و بین المللی

نویسنده

چکیده

داوری به عنوان روشی برای حل اختلافات در خارج از دادگاه، یکی از مهم‌ترین ابزارها در زمینه حل اختلافات است. بکارگیری داوری در حل اختلافات تجاری بخصوص در سطح بین المللی بسیار گسترده است. دنیای تجارت یعنی دنیای سرعت و لذا اکثر تجار از حل اختلافات خود در محاکم اجتناب می‌کنند. دادرسی در دادگاه روندی پرهزینه و طولانی است که با طبع تجارت ناسازگار است. بخصوص در عرصه تجارت بین‌المللی، از آنجا که تجار به دادگاه‌های طرف مقابل اعتماد چندانی ندارند، سعی می کنند اختلافات خود را در چارچوب داوری یا یکی از روش‌های جایگزین حل اختلافات فیصله دهند. ; در این نوشتار به بررسی داوری تجاری ملی و بین‌المللی پرداخته‌ایم. فصل اول به جایگاه داوری در فقه و تحولات تقنینی داوری در کشورمان اختصاص داده شده. فصول دوم و سوم به تعریف داوری و تقسیم‌بندی‌های آن پرداخته و در فصل چهارم، مزایا و معایب داوری احصاء شده‌اند.;

کلیدواژه‌ها