قیمت گذاری کالاها و خدمات فرهنگی

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر توجه اقتصاد دانان و نیز اندیشمندان حوزه فرهنگ را به خود جلب نموده است،چگونگی قیمت گذاری کالاها و خدمات فرهنگی می باشد. در راستای بررسی این موضوع،در این مقاله نخست به تعریف مفهوم ارزش پرداخته و سپس نظریات مطروحه پیرامون ارزش در علم اقتصاد از عصر آدام اسمیت تا کنون مورد کنکاش قرارگرفته و الگوهای رایج در قیمت گذاری کالاها در علم اقتصاد معرفی می گردد. در ادامه صنعت فرهنگی تعریف گردیده و ارزش گذاری اقتصادی کالاها و خدمات فرهنگی مطرح می گردد. با توجه به این مهم که کالاها و خدمات فرهنگی علاوه برارزش اقتصادی(بازاری)،دارای ارزش فرهنگی (غیر بازاری) نیز می باشند،دامنه ای از ویژگی های ارزش فرهنگی کالاها و خدمات فرهنگی ارائه گردیده و سپس روش‌های ارزش گذاری در علوم اجتماعی و انسانی تشریح می گردد. ; در پایان روش‌های مرسوم ارزش گذاری کالاهای فرهنگی CVM و WTP معرفی و نقاط قوت وضعف آنها بیان گردیده و سپس تأکید می شودکه اندیشمندان حوزه فرهنگ و اقتصاد بایستی با توجه به ضعف های موجود در روش‌های رایج ارزش گذاری کالاهای فرهنگی به دنبال شناسایی روش‌های کاملتری برآمده که از محدودیت‌های کمتر و نقاط قوت بیشتری برخوردار باشند. ;

کلیدواژه‌ها