جریان‌شناسی درونی جامعة اسرائیل: راست‌گرایان افراطی مذهبی

نویسنده

چکیده

از میان جناح‌های موجود در اسرائیل، راستگرایان را به طور کلی می‌توان به سه گروه راست‌گرایان میانه، افراطی و افراطی مذهبی تقسیم کرد که دو گروه اول عمدتاً دارای گرایشات لائیک و گروه سوم دارای گرایشات به شدت مذهبی یهودی است. مقالة حاضر به بحث پیرامون شاخة اخیر می‌پردازد. این گروه از پیش از تأسیس رژیم اسرائیل تاکنون همواره در سیاست صهیونیستی نقش‌آفرینی کرده و نمایندة تندترین گرایشات بوده‌اند و همواره با هر نوع سازش یا عقب‌نشینی از مواضع یهودی و صهیونیستی مخالفت کرده‌اند. تا زمانی که رژیم صهیونیستی هر روز اراضی بیشتری را از فلسطینی‌ها تصرف می‌کرد و به اصطلاح رو به ترقی بود، این گروه راضی به نظر می‌رسیدند، اما از زمانی که مسئله طرح صلح با اعراب در کمپ دیوید و عقب‌نشینی از سینا، و سپس صلح با فلسطینی‌ها، عقب‌نشینی از برخی سرزمین‌های اشغالی، تشکیل دولت فلسطین و عقب‌نشینی از لبنان مطرح شد این گروه مخالفت‌های شدیدی ابراز داشته‌اند و جدیدترین این مخالفت‌ها، مخالفت‌ باطرح شارون برای عقب‌نشینی از غزه بود. ; به عنوان مثال طرح شارون برای تخلیة شهرک‌های یهودی‌نشین نوار غزه، مخالفت شدید راست‌گرایان افراطی خصوصاً مذهبیون را در پی داشت که با اقداماتی نظیر صدور بیانیه، تهدید وزرای افراطی به خروج از کابینه با هدف سقوط دولت شارون، برپایی تظاهرات، نوشتن شعارهای مستهجن بر سنگ قبر رابین و همسرش، حملات شهرک‌نشینان مسلح به فلسطینی‌ها، تهدید شارون به قتل و اقدامات دیگر مخالفت خود را ابراز داشته‌اند. با نزدیک‌تر شدن زمان عقب‌نشینی، گروه‌های صهیونیست دست راستی – خصوصاً گروه ”رواوا“ – با فراخواندن هواداران خود به حمله به مسجدالاقصی به قصد ویران کردن آن، سعی در انصراف دولت از اجرای طرح عقب‌نشینی از غزه داشتند. صرف‌نظر از عدم موفقیت آنان در برنامه‌هایشان، این مخالفت‌ها از چند جهت قابل تحلیل بود از جمله: تحت فشار قرار دادن دولت، تحریک افکار عمومی جامعة اسرائیل و دامن زدن به ناآرامی در میان فلسطینی‌ها با هدف پیچیده و بحرانی کردن اوضاع که هدف تمامی این اقدامات، ممانعت از تخلیة نوار غزه بود. ; به هر حال، دولت اسرائیل تا آنجا که این قبیل مخالفت‌ها قابل کنترل باشد، از آن استقبال می‌کند، زیرا می‌تواند با تمسک به آنها، امتیازات هر چه بیشتری از آمریکا و همچنین از فلسطینی‌ها دریافت کند و متقابلاً از خود چهرة یک دولت صلح‌طلب بسازد و به جهانیان بگوید در راه صلح با چه مشکلات و مخالفت‌های داخلی مواجه است و همچنین بدین وسیله سوابق جنایت آلود خود را پوشش دهد. ; صرف‌نظر از ابعاد سیاسی مسئله – که به گوشه‌ای از آن اشاره شد – این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که علت اصلی این گونه رفتارهای صهیونیست‌های افراطی که ریشه در عقاید و باورهای یهودی- صهیونیستی آنها دارد چیست و آیا می‌توان صرفاً با گفتگوها و زد و بندهای سیاسی، این مشکل را حل نمود یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤالات باید با نگاهی تحلیلی – تاریخی به مسئله نگریسته شود. ;