گزارش یک کنفرانس؛ فرهنگ استراتژیک مقایسه‌ای

نویسنده

چکیده

این متن گزارش کنفرانسی است با موضوع «فرهنگ استراتژیک مقایسه‌ای» که از طرف مرکز « منازعات معاصر مدرسه فارغ‌التحصیلی ناوال آمریکا و دفتر سیستم‌ها و مفاهیم پیشرفته‌ی آژانس کاهش تهدیدات وزارت دفاع آمریکا» در تاریخ 21 و 22 سپتامبر سال 2005 برگزار شده است. در این کنفرانس، سخنرانان ابتدا به تبیین اهمیت فرهنگ در تدوین سیاست‌های امنیت بین‌المللی می‌پردازند و ثابت می‌کنند که چگونه فرهنگ یک کشور می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی آن دخیل باشد. پس از آن به تعریف و تحلیل فرهنگ استراتژیک پرداخته و تعاریف متعددی را که در این زمینه ارائه شده بررسی می‌کند. در مرحله بعد، طی سه میزگرد مطالعه موردی، فرهنگ‌های استراتژیک 3 کشور پاکستان، چین و ایران بررسی می‌شود و در آخر سؤالاتی در مورد ماهیت فرهنگ استراتژیک مطرح می‌شود که پاسخ به هریک از این سؤال‌ها می‌تواند موضوع یک پژوهش جدید باشد