کاوشی بر پایه گرایش واقع‌گرایی نوکلاسیک؛ عضویت روسیه در ناتو و امنیت ملی ایران

نویسنده

چکیده

مطالعه، بررسی و تنظیم روابط امنیتی منوط به برداشت نسبتاً صحیح از مفهوم امنیت ملی و شناخت عوامل تهدید‌کننده این مقوله می‌باشد، بنابراین در ابتدا به تعریف امنیت ملی از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل پرداخته و سپس نظریات ارائه شده در زمینه عوامل تهدیدکننده و تضمین امنیت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در تعریف مفهوم امنیت ملی، اجماع نظر وجود ندارد و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. در تعریف امنیت ملی از دیدگاه حقوق بین‌الملل عنوان می‌شود که: شرایطی است که در آن هر نوع تهدید به تمامیت ارضی و استقلال کشورها در حداقل ممکن باشد