ترکیه: نخبگان سیاسی-نظامی و چالش‌های دموکراسی

نویسنده

چکیده

ترکیه کشوری است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی که آن را به صورت دوازه اروپا به آسیا درآورده است، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار دارد. همچنین شیوه ترکیب گرایش غربی و -همزمان- گرایش‌های ترکی و اسلامی توسط این کشور نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب می‌کند. واقع شدن در منطقه خاورمیانه موجب می‌شود که نظام سیاسی ترکیه از لحاظ ثبات سیاسی و دموکراتیک شدن نیز مسائل خاصی را در برابر دیدگان تحلیل‌گران امور خاورمیانه قرار دهید. زیرا در حالی‌که دموکراتیک شدن در بیشتر جهان ریشه می‌گیرد، حکومت‌های خاورمیانه همچنان در برابر تغییر شکل نظام‌های سیاسی خود مقاومت می‌کنند و از راه سیاست‌های جایگزین تحمیل و به همکاری خواندن، سرکوب و اصلاحات به قدرت می‌چسبند