کاوشی در تازه‌ترین اثر رابرت کراوفورد؛ دین چیست؟

نویسنده

چکیده

«دین چیست» عنوان کتابی از رابرت کراوفورد، استاد دین‌شناسی دانشگاه آزاد انگلیس، است. او در انگلیس، ایرلند، نیجریه و آفریقای جنوبی تدریس کرده و پیش از این، کتاب «مثلثِ خدا، انسان و جهان» از او منتشر شده است. جهان ما جهانی آکنده از افراد و گروههایی با عقاید و آرای مختلف است. همین تفاوت و گاه تضاد در اعتقادات، هر از گاهی موجب به وجود آمدن درگیری‌ها و جنگ‌های خانمان‌سوز می‌شود. اگر افراد با عقاید مختلف بتوانند از افکار یکدیگر بیشتر مطلع شوند، شاید بتوان از دامنة نزاع کاست. اثر کراوفورد تلاشی برای بهبود این درک متقابل میان پیروان سنن دینی مختلف است، اما سخن گفتن از درک متقابل بین سنن دینی بدون حصول یک شناخت مکفی از دین ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها