علل ناتوانی دولت ملی؛ ریشه‌یابی ناکامی‌ها در حل مسئله نفت

نویسنده

چکیده

اکنون قریب پنجاه و دو سال از ملی شدن صنعت نفت ایران می‌گذرد. در طول این سال‌ها جریان ملی شدن صنعت نفت و وقایع تاریخی متعاقب آن بارها بررسی و آراء و عقاید گوناگونی دربارة آن مطرح شده است. قسمت بزرگی از این آراء و پژوهش‌هایی که جریان ملی شدن صنعت نفت و نخست‌وزیری دکتر مصدق را بررسی کرده‌اند چنان به علایق و احساسات نویسندگان، اغراض سیاسی و اعتقادی و سطحی‌نگری دچارند که فضای بحث و نقد منصفانه را در این زمینه تنگ کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها