کندوکاوری در نظریات آیت‌ الله مصباح یزدی، سازگاری اسلام و دموکراسی؛ آری یا نه؟

نویسنده

چکیده

مسئله دموکراسی در بعد نظری -اندیشه‌ای و نیز در بعد عملی در میان بشر، امر بدیعی نیست و موضوعی با قدمت است، اما در قرون اخیر نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی به قدری اهمیت و مشروعیت یافته که به راحتی توان مقابله با آن نیست. از این‌روست که حتی دیکتاتورترین نظام‌های عالم نیز مدعی نوعی دموکراسی‌اند. در چنین فضایی ملت ایران در دهه‌های اخیر طی انقلاب اسلامی درصدد تأسیس حکومت دینی درآمد و با این پرسش اساسی مواجه شد که آیا دموکراسی با دین سازگار است یا خیر.

کلیدواژه‌ها