صنعت نفت عراق و آینده آن

نویسنده

چکیده

خاورمیانه همواره برای مردمانش ناامن و برای جهانیان مشکل‌زا بوده است، زیرا طی قرن گذشته از لحاظ سیاسی اکثراً گرفتار نظام‌ها و رژیم‌های دیکتاتوری بوده و از سایر مناطق در حال توسعة آمریکای لاتین، آسیا و حتی آفریقا عقب مانده است. همچنین از لحاظ اقتصادی، اغلب کشورهای منطقه، بر نفت تکیه کرده‌اند که از عوامل اصلی اقتصاد بیمار و تنش‌های اجتماعی آنها می‌باشد. علاوه بر اینها، مواردی از جمله تصاحب زمین‌ها، برخوردهای قومی و مذهبی، برنامه‌های تسلیحاتی، شکاف‌های شدید درآمدی، به نارسایی‌ها و مشکلات منطقه افزوده‌اند.

کلیدواژه‌ها