قضیه عراق و چراییِ ناکامیِ شورای امنیت؛ واپسین رویارویی در خلیج ترتل

نویسنده

چکیده

«ژان کریستین اسماتس»، نخست وزیر آفریقای جنوبی، در ارتباط با مسائل موجود در مورد «جامعة ملل» اعلام کرد: «پرده‌ها فرو افتاده و کاروان انسانیت بار دیگر به حرکت درآمده است». به نظر می‌رسد بعد از یک نسل، حرکت گستردة جمعی برای رسیدن به روزی که «قانون» جایگاه بین‌المللی و ویژة خود را بیابد، همچنان ادامه دارد. در سال 1945، جامعة مذکور جای خود به «ملل متحد» داد و این مقام بلندپایه‌ای همچون «کوردل هال»، وزیر امور خارجة وقت ایالات متحده، بود که گفت: «[تشکیل ملل متحد] تحقق آرمان بلند انسانیت است». جهان بار دیگر به تکاپو افتاده بود.

کلیدواژه‌ها