سقوط بغداد؛ پیش زمینه‌ها و پیامدها

نویسنده

چکیده

مصاحبه با دکتر منوچهر پایور ; به نظر شما، مهم‌ترین دلایل حمله آمریکا به عراق چیست؟ ; مثل تمامی موارد دیگر، می‌توان از دیدگاه‌های مختلف نگاه کرد و بحث کرد. من فکر می‌کنم مسئله این نیست که آمریکا به دنبال استفاده از منابع نفتی عراق باشد یا صرفاً امنیت خود را تأمین کند. این موضوع اصالاً مطرح نیست. فرضیة من این است که آمریکا برای رسیدن به یک هدف سیاسی عمده این کار را کرده است. حالا این هدف چیست؟ وقتی که دولتی از ابزارهای خشونت‌آمیز برای رسیدن به یک هدف سیاسی خاص استفاده می‌کند، می‌گوییم کار آن دولت سیاسی بوده است.

کلیدواژه‌ها