نظام بین‌الملل در عراق پس از جنگ

نویسنده

چکیده

در حالی که تمامی توجهات معطوف به مرحله بازسازی عراق است، ایالات متحده همچون مراحل دیپلماتیک قبل از جنگ با چالش بزرگ چگونگی تعامل با ماهیت دگرگون شده ناتو روبروست. فرانسه و آلمان -دو متحد قدرتمند آمریکا در ناتو- در این مدت جهانیان را علیه سیاست‌های بوش که می‌تواند باعث به خطر افتادن زندگی ‌آمریکایی‌ها شود، تحریک کردند. این واگرایی در ناتو باعث شد که روسیه -برای اولین بار پس از جنگ سرد- صریحاً در مقابل ایالات متحده موضع‌گیری کند و اکنون نیز که جنگ پایان یافته است، تکرار کشمکش‌ها بر سر نقش آینده سازمان ملل در عراق را شاهدیم.

کلیدواژه‌ها