اندیشیدن به آینده از وادی تراژدی امروز

نویسنده

چکیده

بهت و حیرت فردی که به وقایع امروز فلسطین بیندیشد از این جهت است که تقریباً با تکرار وقایع 1982 روبروست؛ حمله همه جانبه اسرائیل به ملت فلسطین (با غفلت شگفت‌انگیز و حمایت مضحک جرج بوش) در واقع وحشتناک‌تر از یورش‌های قبلی شارون به فلسطین در سال‌های 1971 و 1982 است. جوّ سیاسی و اخلاقی امروز به صورتی است که رسانه‌ها بیشتر موافق مواضع اسرائیل هستند (و در برگزیدن عملیات شهادت طلبانه از سوی فلسطینیان در مقابل اشغال 35 ساله اراضی فلسطین نقش دارند)، جنگ علیه تروریسم بیشتر حالت اعلامیه‌های بین‌المللی پیدا کرده است و جهان عرب تا به حال به این حد نامنسجم و منشعب نبوده است.

کلیدواژه‌ها