جرم‌های ناشی از نفرت

نویسنده

چکیده

; کتاب «جرایم ناشی از نفرت» (حقوق جنایی و خط مشی سیاسی هویت) از یک مقدمه، ده فصل، یادداشت، کتاب‌شناسی، فهرست جداول و منابع تشکیل می‌شود. جیمز جکویز مسئول مرکز تحقیقات جنایی و عدالت در دانشگاه نیویورک و استاد حقوق همین دانشگاه می‌باشد. کیمبرلی پوتر نیز قبلاً همکار ارشد تحقیقاتی این مرکز بوده و هم اکنون در «بروکشل ویل» ینویورک به حقوق خصوصی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها