سخنرانی مارک گازیروفسکی در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ مواضع جدید دولت بوش نسبت به ایران

نویسنده

چکیده

در فرصتی که در اختیار اینجانب هست، می‌کوشم به موضوع تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران و شماری دیگر از کشورهای منطقه بپردازم و البته نیم نگاهی نیز به گزینه‌های احتمالی و رویدادهای آینده منطقه خواهم داشت. همه می‌دانیم که جرج بوش مدت کوتاهی پس از انتخابات، اقدام به بازبینی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نمود و افرادی را از شاخه‌های مختلف جمع کرد تا به تحلیل این سیاست‌ها بپردازند و در خصوص اتخاذ سیاستی در قبال ایران تصمیم بگیرند.

کلیدواژه‌ها