در راه دستیابی به یک فرادید در تفکر اجتماعی؛ جمع‌بندی سه‌گانه پیشامدرن، مدرن و پسامدرن

نویسنده

چکیده

به نظر می‌رسد، در این مورد که اروپا از قرن یازدهم میلادی شاهد سلسله‌ای از تحولات زنجیره‌ای بود و در قرن هفدهم میلادی تبعات اجتماعی این تحولات نمود بارز یافت، اتفاق نظر وجود دارد. در سال 1050، اروپا وارد دوره‌ای از تحولات عظیم وسریع شد. در این هنگام، دوره طولانی مهاجرت‌های ژرمن‌ها و آسیایی‌ها به نهایت مشخصی رسید و اروپا از اسکان جمعیتی ثابت بهره‌مند شد. گسترش جمعیت در حدقابل توجهی آغاز گردید و تدوام یافت.

کلیدواژه‌ها