تنگناهای اقتصاد راکد و متغیرهای فراموش شده؛ اشتغال و نرخ سود بانک‌ها

نویسنده

چکیده

در دو دهه اخیر تجدید نظر در نرخ سود سپرده‌های بانکی بارها مورد بحث و تبادل نظر اندیشمندان اقتصادی قرار گرفته است. برخی صاحبنظران معتقدند هنگامی که نرخ سود پرداختی به سپرده‌های اشخاص نزد سیستم بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، سپرده‌ها روز به روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و سپرده‌گذاران متضرر می‌شوند. از این رو سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای سپرده‌گذاری به عملیات بازرگانی، خرید و فروش کالا و دلالی دست بزنند.

کلیدواژه‌ها