گزارشی از پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر در ژنو؛ اجلاس کمیسیون حقوق بشر و ردّ قطعنامه علیه ایران

نویسنده

چکیده

پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از 18 مارس 26 آوریل 2002 (27 اسفند 1380 تا 6 اردیبهشت 1381) در مقرّ سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. موضوعات و مسائل مختلف حقوق بشر در دستور کار اجلاس بود و تصمیماتی در قالب قطعنامه‌های صادره اتخاذ گردید. جلسات امسال کمیسیون حقوق بشر در جوّی پرالتهاب و جنجالی به خاطر وضع خاص سرزمین‌های اشغالی فلسطین و جنایات رژیم اسرائیل برگزار می‌شد و بیشتر مسائل تحت‌الشعاع این مسئله بود.

کلیدواژه‌ها