حقوق بشر و پدیده‌ جهانی شدن

نویسنده

چکیده

در اواخر دهه 1990 یک فعالیت تبلیغاتی از سوی شرکت مواد غدایی مک‌ دونالد تصاویری از سربازان روسی، پدربزرگ‌های آمریکایی، زنان جوان مکزیکی و کودکان بومی استرالیایی را نشان داد که همه از یک چیز تعریف می‌کردند: شیفتگی به غذای مک دونالد. مطابق این تبلیغات «در اقصی نقاط جهان همه می‌گویند: زمان، زمان مک است.»

کلیدواژه‌ها