تأملی بر ارتباط دین و حکومت از نگاه عبدالرازق؛ اسلام و مبانی قدرت

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر که نقد اثر عبدالرازق را در مدنظر دارد، در دو بخش کلی سامان یافته و تقدیم می‌گردد: ; الف) مدخل؛ ب) محتوا. ; الف) مدخل ; قبل از ورود به مباحث کتاب «الاسلام و اصول الحکم» اثر علی عبدالرازق، تأمل جدی بر روی چند مقدمه لازم می‌نماید. نکات قابل توجه عبارتند از : ; 1- عبدالرازق و شرایط او: این شخصیت فکری در سال 1888 میلادی در یک خانواده ممتاز شهرستانی در مصر متولد شد و شغل متعارف عالم سنتی را آغاز و تا آخر دنبال کرد و در جایگاه «شیوخ» یا سخنگویان تام‌الاختیار نهاد قضایی-الهیات اسلام درآمد. گفته می‌شود که او در همان حال که در دانشگاه الازهر تربیت سنتی می‌یافت، با دانشگاه تازه تأسیس مصر و چند مدرس دانشگاه نیز رفت و آمد داشت و بعداً نیز به قصد پیگیری تحصیلات غیردینی به دانشگاهی انگلیسی رفت. او به خاطر محیط خانوادگی و تربیتش قطعاً در میان اصلاح‌طلبان اسلامی قرار داشت. ;

کلیدواژه‌ها