کشمکش‌های اخیر فلسطین از نگاه یک افسر ارشد اسرائیلی؛ بمب انسانی فلسطین

نویسنده

چکیده

عملیات شهادت طلبانه جوانان فلسطینی پدیده‌ای است که در جریان انتفاضه دوم آشکار و در ابعادی وسیع نمایان شد. فداکاری و ایثار این جوانان به سلاحی تبدیل شد که ارتش اسرائیل را که در نبردهای پیشین با ارتش‌های عرب، کارآمدی و مهارت خود را به نمایش گذاشته بود، به زانو درآورد. مقاله حاضر که توسط یک سرهنگ سابق ارتش اسرائیل به نگارش درآمده است، از دیدگاه اسرائیلی‌ها به این پدیده شگفت می‌نگرد. در این مقاله نویسنده در پی آن است که برای خروج اسرائیل از این بحران، راه‌حل‌هایی ارائه دهد. نویسنده مقاله اگرچه از تعصبات رایج میان ارتشیان اسرائیلی به نحو کامل برخوردار است، مع‌الوصف، اعتراف به پاره‌ای شکست‌ها در استراتژی نظامی اسرائیل را مورد توجه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها