دولت آتی بغداد؛ دست‌آورد آمریکا یا انگلیس؟

نویسنده

چکیده

; از سال 1991 و در پی جستجوی آمریکا جهت یافتن جانشینی برای حکومت صدام، تلاش فراوانی از سوی سازمان جاسوسی آمریکا و وزارت امورخارجه این کشور برای سامان دادن به معارضین عراقی صورت گرفته است. مهم‌ترین گروه‌های مطرح در صحنة معارضین در دهه گذشته بدین قرار بوده‌اند: ; 1- اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی؛ ; 2- حزب دموکراتیک کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی؛ ; 3- مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری آیت الله سید محمدباقر حکیم؛ ; 4- پیمان ملی عراق به رهبری عیاد علوی که عمدتاً افسران فراری ارتش عراق را شامل می‌شود؛ ; 5- کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی.

کلیدواژه‌ها