نویسنده = سیده آل محمد
تحلیل مقایسه ای رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت و روند تکامل حفاظت سیمای سرزمین

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402

10.22034/rahbord.2023.417486.1598

سیده آل محمد؛ رضا امیدی فر؛ سامان یوسفوند؛ مجید رمضانی مهریان


تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 287-310

10.22034/rahbord.2022.162604

سیده آل محمد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ مجید رمضانی مهریان


تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395

احمدرضا یاوری؛ بهرام ملک‌محمدی؛ سیده آل محمد؛ مهسا یزدان‌پناه