نظام انتخاباتی مطلوب مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست های کلی انتخابات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

نظام انتخاباتی مطلوب مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین موضوعاتی است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران، قانون گذاران و جامعه حقوقی بوده است. این اهمیت سبب شد تا با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال 1395، ملاک‌های ضروری جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس مشخص شوند. بررسی پیشینه این موضوع نشان می دهد که در زمینه نظام انتخاباتی مجلس، تاکنون شناسایی الگوی مطلوب مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نشده و از این جهت این اثر واجد وصف بدیع بودن است. همچنین، با عنایت به جایگاه سیاست‌های کلی نظام در سلسله مراتب هنجاری کشور که به موجب بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای آنها، در صلاحیت آن مقام قرار گرفته و اینکه به استناد بند 15 سیاست های کلی قانون گذاری-ابلاغی 1398- صراحتاً یکی از اولویت‌های قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی بایستی اجرایی سازی سیاست های کلی باشد، موضوع این مقاله یک ضرورت به شمار می‌آید. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، نظام انتخاباتی اکثریتی تک کرسی، به عنوان الگوی مطلوب معرفی گردیده و انطباق بیشتری با ملاک‌های انتخاباتی مذکور در سیاست‌های کلی انتخابات دارد که مقدمات تقنینی آن در دولت و مجلس نیز مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The desirable electoral system of the Islamic Council in the light of general election policies

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Rahmani 1
  • Seyed-Morteza Mousavinejad 2
1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Master of degree student, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

The desirable electoral system of the Islamic Council is one of the most important issues that has always been the concern of policy makers, legislators and the legal community. This importance caused the notification of the general election policies in 2015 to specify the necessary criteria for amending the law of the parliament elections. Examining the background of this issue shows that in the context of the parliamentary electoral system, the identification of the ideal model based on general election policies has not been investigated so far, and for this reason, this work qualifies as innovative. Also, considering the position of the general policies of the system in the normative hierarchy of the country, which according to Article 110, Clause 2 of the Constitution, is under the authority of that authority to supervise their proper implementation, and that based on Clause 15 of the General Legislation-Information Policies of 2018- Obviously, one of the priorities of legislation by the Islamic Council should be the implementation of general policies, the subject of this article is considered a necessity. In this article, descriptive-analytical method is used. The results of this research show that the single-seat majority electoral system has been introduced as a desirable model and is more compatible with the electoral criteria mentioned in general election policies, whose legislative preparations have also been proposed in the government and parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General election policy
  • Islamic Council elections
  • single seat majority electoral system
  • proportional electoral system
  • majority electoral system