ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روابط بین الملل، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک‌‌اشتر

3 استاد علوم‌سیاسی، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه تهران،

چکیده

تولید و گسترش قدرت در عرصه نظامی با محوریت راهبرد توسعه موشکی در دوران پساجنگ تحمیلی در دستور کار سیاست‌گذاران دفاعی - امنیتی ایران قرار گرفت. سؤالی که مطرح می‌شود این است که تسلیحات موشکی واجد چه امتیازات و مزایایی هستند که در بین وجوه مختلف قدرت نظامی، موشک‌ها به‌عنوان نقطه ثقلِ توسعه قدرت توسط ایران انتخاب شد؟ بنابراین هدف پژوهش حاضر؛ تشریح ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران است. روش پژوهش تحلیلی - توصیفی و منابع گردآوری اطلاعات به‌شیوه کتابخانه‌ای است. در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه‌ای که مطرح می‌شود این است که موشک‌ها با دارا بودن ویژگی‌های راهبردی هشت‌گانه درنهایت بهترین گزینه برای کشوری همچون ایران با ویژگی‌های ژئوپلیتیکی خود است، چرا که این امر منجر به تولید و توسعه قدرت نظامی به‌منظور نیل به بازدارندگی و موازنه‌سازی دربرابر دشمنان و رقبای خود است، این اهمیت زمانی دوچندان می‌شود که اساساً ایران در محیطی به‌شدت امنیتی قرارگرفته‌است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، تسلیحات و سامانه‌های موشکی با ویژگی‌های عدم وجود پدافند مؤثر، قابلیت حمل سلاح‌های کشتارجمعی، کمک به فرایند انقلاب در نگرش به امور نظامی، افزایش اعتبار بین‌المللی، تثبیت و تقویت مؤلفه عمق راهبردی، امتیازات فنی، آسیب‌پذیری قدرت‌های بزرگ و پیشبرد برنامه‌های فضایی بهترین تسلیحات درجهت ایجاد بازدارندگی و موازنه دربرابر رقبا ازسوی ایران محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Attributes and Deterrent Power of Missile Weapons with a Focus on the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Zamanian 1
  • Hossin Taj Abadi 2
  • Ebrahim Motaghi 3
1 International Relations, Department of Management and Industrial Engineering, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of International Relation, Department of Management and Industrial Engineering, University Malek Ashtar of Technology,
3 Full Professor of Political Science, Faculty of Low and Political Sciences, University of Tehran,
چکیده [English]

The production and expansion of power in the military arena, focusing on the missile development strategy in the post-war period, was on Iran's defense and security policymakers' agenda. The question that arises is the advantages and benefits of missile weapons. Among the various aspects of military power, missiles were chosen as the center of gravity of power development by Iran? Hence, the purpose of the present study; explain the strategic features and deterrent power of missile weapons with a focus on the Islamic Republic of Iran. The research method is analytical-descriptive, and the sources of information collection are library methods. The hypothesis is that missiles with eight strategic features are ultimately the best option for a country like Iran with its geopolitical features, as this leads to the production and development of military power to achieve deterrence balancing against its enemies and rivals. The importance of this issue is more since Iran is basically in a highly insecure region. The results of the study show that arms and missile systems with the characteristics of lack of adequate defense, the ability to carry weapons of mass destruction, assist the revolutionary process in the attitude to military affairs, increase international prestige, stabilize and strengthen the strategic depth component, technical advantages, vulnerability of major powers and advancing space programs are the best means to create deterrence and balance against competitors on the part of Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Missile
  • Islamic Republic of Iran
  • Strategic
  • Power
  • Deterrence
ارغوانی‌ پیرسلامی، فریبرز،  پیرانخو، سحر. (1396). تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران. راهبرد، 26، 51-74.
امینیان‌جزی، بهادر. (1397). مسائل نظامی و استراتژیک معاصر. تهران: سمت.
پورآخوندی، نادر. (1392). راهبرد توسعه موشکی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه دفاع مقدس, دوم، شماره 8.
پورتر، گرت. (1393). بحران ساختگی: داستان ناگفته هراس از ایران هسته‌ای. (م. آ. فارس, مترجم) تهران: مؤسسه خبرگزاری فارس.
تابناک. (1393، مهر 26). ناگفته‌های مخالفت امام خمینی با ساخت سلاح شیمیایی و هسته‌ای. ص. اول.
دهقانی ‌فیروزآبادی، سید جلال. (1395). کلیات روابط بین‌الملل. تهران: مخاطب.
رهبری، سایت. مقام معظم. (1389, فروردین 28). پیام به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه.
طارمی، کامران. (1382). تحلیلی بر نقش موشک‌های بالستیک در دکترین دفاعی ایران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 59، 194- 179.
عسگرخانی، ابومحمد. (1383). رژیم‌های بین‌المللی. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
غلامی، سعید. (1398). دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر فناوری موشکی). سیاست دفاعی، 27، 160-126.
قاسمی، فرهاد. (1392). نظریه‌های روابط بین‌الملل (بنیان‌های نظم و رژیم‌های بین‌المللی). تهران: میزان.
قاسمی، فرهاد. (1394). نظریه‌های روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای. تهران: میزان.
قوام‌ملکی، حمیدرضا. (1390). نقش موشک‌ها در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران. ره‌نامه سیاست‌گذاری عمومی، دوم.
کرمی، جهانگیر. (1375). جنگ‌افزارهای مدرن و منازعات منطقه‌ای: پیامدهای استراتژیک موشک بالستیک برای خاورمیانه. راهبرد، 58-38.
ملالو، علی‌قدیم، جعفری، سید اصغر. (1397). نقش و تأثیر راهبرد موشکی آمریکا بر راهبرد موشکی جمهوری اسلامی ایران. سیاست دفاعی، 26، 104-72.
یاری، احسان. (1398). الزامات ژئوپلیتیک و ضرورت‌های راهبردی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در محیط آنارشیک نظام بین‌الملل. آفاق امنیت، 12، 25-2
 
Ashley, R. P. (2019). Iran Military Power. New York: U.S. Government Publishing Office.
Cordesman, A. H. (2015). Iran's Enduring Missile Threat: The Impact of Nuclear and Precision Guided Warheads. Washington Dc: Center for Strategic & International Studies.
Cordesman, A. H. (2019). The Iranian Missile Challenge. Washington Dc: Center for Strategic and International Studies.
Cordesman, A. H. (2020). The Changing Security Dynamics of the Middle East and North Africa. Washington DC: Center for Strategic & International Studies.
Cordesman, A. H., & Gold, B. (2013). The Gulf Military Balance: Volum II: The Missile & Nuclear Dimensions and Options for Deterrence, Defense, Containment and Preventive Strikes. London: The International Institute for Strategic Studies.
CSI. (2018). Qiam-1. Wshington DC: Center for Strategic & International Studies.
Einhorn, R., & Van Diepen, V. (2019). Constraining Iran's Missile Capabillities. Washington: DC: Brooking Institution Press.
Elleman, M. (2020). The IRGC gets into the Space-lunch Business. London: The International Institute for Strategic Studies.
Gopalaswamy, B. (2008). Iran's Missile Program. Basic Getting to Zero Papers.
Griffiths, M., & O'Callaghan, T. (2002). International Relations: The Key Concept. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Guyatt, N. (2002). Another America Century? New York: Zed Books.
Obama, B. (2015). National Security Strategy. Washington Dc: The White House.
Pastzor, A. (1991, November 20). Investigators Say Chilean Dealer Smuggled U.S Weapons to Iraq. Wall Street .
Potter, W., & Jencks, H. (1994). The International Missile Bazar. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Project, C. M. (2019). Shahab-2. Washington Dc: Center for Strategic & International Studies.
Shanahan, P. M. (2019). Missile Defense Review. Washington Dc: Secretary of Defense.
SIPRI. (2020). New Year Book. Stockholm: SIPRI.
Solomon, j., & C. E., L. (2016, July 14). U.S. Sent Cash to Iran as Americans were Freed.
Trump, D. J. (2017). National Security Strategy of the United States America. Washington Dc: The White House.
Wines, M. (1991, March 12). U.S. Tells of Prewer Technology sales to Iraq Worth 500 Million. New York Times.
Winter, o. (2020). Existential Threat Scenarios to the State of Israel. Tel Aviv: Institute for National Security Studies.