تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت

نویسندگان

چکیده

رابطه بین حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت، بخشی کوچک از مسئله قدیمی، اما به‌روز تجارت و اخلاق است. در روند جهانی‌شدن عرصه‌های مختلف زندگی بشری را نمی‌توان به‌آسانی از یکدیگر تفکیک کرد؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های اقتصاد بین‌الملل بر حقوق انسان‌ها در دورافتاده‌ترین نقطه این کره خاکی تأثیر دارد. رسالت اصلی سازمان جهانی تجارت هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها با یکدیگر است، اما هدف اصلی نمایندگان کشورها در سازمان‌های بین‌المللی، بیشینه‌سازی منافع دولت متبوع خویش است. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که منافع ملی کشورها چه تأثیراتی بر حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی دارد؟ دولت‌های کمتر توسعه‌یافته و دولت‌های توسعه‌یافته چنین می‌نمایند که مشتاق ارتباط سازنده میان اصول حقوق بشری با قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی هستند، اما در عمل میان این دو دسته از کشورها جدالی سنگین در جریان است که حقوق بشر را تحت تأثیر منافع تجاری کشورها قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of National Interests on Human Rights in World Trade Organization

چکیده [English]

Relation between human rights and World Trade Organization (WTO), is only a small part of an old issue but it is an updated matter of trade and ethics. Various different human life arena cannot be easily separated in the process of globalization. International economics activities have an effect on human rights at the most remote place on the earth. The primary mission of World Trade Organization is coordinating economic activities of states organizations. But the main purpose of countries representatives in international organizations is maximizing their government’s interests. In this article, we seek to answer this question: What is the impact of national interests on human rights in World Trade Organization? Less developed and developed countries try to show that they are eager to establish a constructive linkage between human rights and trade rules in WTO. But, in fact, a conflict is going on between these two groups of countries. This conflict broken out over the commercial interests of countries, has a negative impact on human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Interest
  • Human rights
  • World Trade Organization
  • international economy
  • globalization