اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسیس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی)

نویسندگان

چکیده

با توجه به محدودیت‌های تأمین مالی و بودجه‌ای، سازمان انرژی اتمی به‌عنوان متولی عملیاتی‌کردن کاربردهای فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف، امکان سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه در همه بخش‌ها را نداشته و به‌ناچار مجبور به انتخاب برخی بخش‌ها و سرمایه‌گذاری در آنهاست. مقاله حاضر که مبتنی بر تحقیقات اسنادی، کتابخانه‌ای و شاخص‌سازی اقتصادی (روش تاپسیس از سری مدل‌های MADM) و استفاده از دیدگاه خبرگان در قالب پرسشنامه تهیه شده است، به اولویت‌بندی زیربخش‌های هفت‌گانه بر اساس معیارهای سیزده‌گانه- که شامل چهار بخش اصلی اقتصادی، فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی است- پرداخته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که پزشکی (تشخیص) اولویت نخست، پزشکی (درمان) اولویت دوم، صنعت اولویت سوم، شیلات و آبزیان اولویت چهارم، خاک و آب اولویت پنجم، زراعت، باغداری و جنگل‌داری اولویت ششم و دام و طیور اولویت هفتم را در سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Developing Nuclear Technology Applications in Iran by Using TOPSIS Approach (Case Study: Sub-sectors of Agriculture, Industry and Medicine)

چکیده [English]

Due to financal and budgetary constraints, the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) as the organization in charge of operating nuclear technology applications in various sectors, it is impossible to carry out simultaneously activities regarding investment, research and development in all sectors and is forced to choose some sectors and invest in them. This article is written based on documentary and library research and economic indexation (TOPSIS method in a series of MADM models) and it uses expert opinion in the form of a questionnaire. It has designated seven sub-sectors based on 13 criteria containing economic, technical, environmental and social sections. The results show that medicine (diagnosis) is of first priority, and medical affairs (treatment), industry, fisheries and aquaculture, soil and water, agriculture, gardening and forestry, and livestock and poultry are placed in next priorities respectively, for becoming entitled to investment, research and development plans

کلیدواژه‌ها [English]

  • medicine sector
  • Industry Sector
  • agriculture sector
  • TOPSIS approach
  • Nuclear Technology