تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

جرم‌های علیه بازار سرمایه، ارزش‌ها، باید‌ها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می‌کشند. به‌واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می‌شوند. به همین جهت، از یکسو سیاست‌گذاران جنایی به جرم‌انگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاست‌های کیفری در قبال آنها مبادرت می‌ورزند و از سوی دیگر، در راستای پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرم‌ها گام برمی‌دارند. سیاست‌ها و اقدام‌های پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرم‌زا را امکان‌پذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از وارد‌شدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم می‌سازند. قانون‌گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ‌ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرم‌ها و اعلام آنها به مراجع قضایی، مأموریت پیشگیری از این نوع بزهکاری‌ها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که می‌تواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقش‌آفرین باشد، به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علت‌شناسی جرم‌ها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان می‌آید تا به این واسطه چرایی واگذاری مأموریت پیشگیری از جرم‌های علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Duties of Securities and Exchange Organization in Crime Prevention

چکیده [English]

The crimes against capital market break economic values and norms. These crimes act against just competition and the transparency of information and undermine trust among capital market actors. Therefore, on the one hand, criminal policy makers envisage criminalization and penalization and on the other hand, they utilize prevention measures.The prevention policy aims at reducing and eradicating criminality factors.The legislator has identified preventive duties for securities and exchange organization in the framework of the Islamic Republic of Iran’s market securities act which ratified in 1384. These duties can effect economic crimes and establish security in capital market. In this article, the preventive duties of securities and exchange organization are studied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Prevention of Crime
  • ECONOMIC CRIMES
  • Securities and Exchange Organization
  • Criminal policy