الگوی تقابل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منازعات داخلی سوریه و عراق (2015-2011)

نویسندگان

چکیده

منازعات داخلی سوریه و عراق پس از بیداری عربی، الگوی جدیدی از کشمکش و تقابل‌های منطقه‌ای را به‌وجود آورده است. این کشمکش‌ها را می‌توان در چارچوب تقابل ائتلاف منطقه‌ای ایران، دولت سوریه، حزب‌الله لبنان و دولت عراق در تقابل با ائتلاف منطقه‌ای ترکیه، عربستان سعودی و سایر دولت‌های عربی که با اهداف مشترک اسرائیل در منطقه پیوند خورده است، بررسی کرد. در کنار این دو ائتلاف، باید به کردها به‌مثابه بازیگر غیردولتی پراهمیت و همچنین دو بازیگر فرامنطقه‌ای آمریکا و روسیه در پویش‌های امنیتی اشاره کرد. آنچه قابل‌توجه است، اهداف متعارض ائتلاف‌ها و بازیگران درگیر در این پویش‌های امنیتی است که می‌تواند از یک الگوی کلان امنیتی تأثیرپذیر باشد. این پرسش اساسی قابل‌طرح است که چه الگویی می‌تواند اهداف متعارض و کشمکش بازیگران در پویش‌های امنیتی منازعات داخلی سوریه و عراق را تبیین کند؟ یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که رویکردهای متعارض بازیگران و ائتلاف‌ها در منازعات داخلی سوریه و عراق برمبنای الگوی کلان امنیتی کشمکش در راستای موازنه قدرت منطقه‌ای قابل‌درک است. درواقع الگوی کلان در پویش‌های امنیتی جدید، کشمکش بازیگران و ائتلاف‌ها بر سر حفظ موازنه در مقابل تغییر موازنه است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conflict Pattern of Regional and Global Actors In the Civil Wars of Iraq and Syria (2011-2015)

چکیده [English]

The recent civil war in Syria, since March of 2011 and the consequent upheavals in Iraq have created a new pattern of conflict in the Middle East which is illustrated in the competition between the coalition of Iran, Iraq, Syria and Hezbollah in one hand, and the coalition of Turkey, Saudi Arabia and other conservative Arabs of the region on the other. However, the role of Israel and Kurds along with the security strategies of Russia and the United States are affecting the outcome of the civil wars in the region. The fundamental question of this article is as follows: how the contrasting purposes and actions of regional and global actors in the civil wars of Syria and Iraq can be explained and which theory or pattern is more applicable? The findings of the authors demonstrate that the behavior of the mentioned actors can be explained by the theory of balance of threat. In fact, the general pattern of competing coalitions in the region is maintaining or changing the balance of power in the Middle East. The method used by the authors in doing their research is a descriptive analytical approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance of threat
  • Iraq
  • Syria
  • Civil War
  • Regional Coalition