قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

نویسندگان

چکیده

زیست‌محیطی است. در این‌گونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح می‌شود و همین تعدد زیان، پیچیدگی‌های موضوع را افزایش می‌دهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم‌جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه‌ها را در تمیز قانون ماهوی حاکم بر دعوا دچار مشکل می‌کند. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال 2007 میلادی، در حقوق اتحادیه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه‌ای وضع شد که به‌ موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان‌دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت‌دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان‌بار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به‌کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه‌تنها می‌توان این آزادی عمل را برای دادگاه‌ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می‌توان طیف وسیع و جامع‌تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه‌ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کامل‌تری خسارات زیست‌محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applicable Law to Claims of Civil Liability Arising Out of Environmental Damages in European Union Law and Iranian Law

چکیده [English]

One of the vague aspects of environmental international private law is determining the applicable law to civil liability arising out of environmental damages. Such claims usually are accompanied by damages sustained by persons or property for those reasons. In addition, due to the development of natural resource claims in several countries, in most cases, the existence of, at least, an external connection element is assumed and the sum of these factors, make the determination of applicable law convoluted and unpredictable. In order to resolve this duality, European Union law, for the first time, in Rome II regulation, prescribed a conflict law rule under which, the law applicable to a non-contractual obligation arising out of environmental damage or damage sustained by persons or property for that reason shall be lex loci damni, unless the person seeking compensation for damage chooses to base his or her claim on the law of the country in which the event giving rise to the damage occurred (Article). Iranian law, have no solution to choose the governing law in this category; nevertheless, comparative surveys in legal and economic foundations, counter with Rome II regulation, can reinforce approaches under which the person seeking compensation can choose the national law of every countries in which, merely, one of the connection elements, may be found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enviromental law
  • conflict of laws
  • Rome II regulation
  • Civil Liability