تبیین عوامل مؤثر در شکل‌گیری معاهده ‌تجارت‌ تسلیحات

نویسندگان

چکیده

نگرانی‌های جامعه‌ جهانی در خصوص آثار غیر انسانی ناشی از تسلیحات متعارف در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای بحران‌زده افریقا و نیز احتمال دستیابی جنایتکاران، گروه‌های مسلح غیر قانونی و تروریست‌ها به تسلیحات برای استفاده علیه غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان، تلاش جدی برای اتخاذ سازوکارهای مؤثر بین‌المللی را به‌دنبال داشت. در این رابطه، تلاش و رایزنی گسترده کشورها به تصویب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی متعددی در رابطه با سلاح‌های کوچک و سبک، مین‌های ضد نفر و بمب‌های خوشه‌ای انجامید. با وجود این، رشد فزاینده و نگران‌کننده تجارت غیر قانونی و قاچاق تسلیحات متعارف در مناطق مختلف جهان، به شکل‌گیری کمپینی توسط برخی کشورها و سازمان‌های غیر دولتی منجر شد که در نتیجه‌ی لابی و تلاش گسترده آنها، پیش‌نویس «معاهده تجارت تسلیحات» بدون مذاکره جدی کلیه کشورها و تنها با اعمال ‌نظر گروهی از کشورها تهیه و تدوین شد. سرانجام این معاهده با هدف ایجاد معیارهای مشترک بین‌المللی به‌منظور کنترل هرگونه واردات، صادرات و نقل‌وانتقال تسلیحات متعارف به‌دلیل عد‌م‌ دستیابی اعضا به اجماع در کنفرانس نهایی ملل متحد در خصوص تجارت تسلیحات، از طریق رأی‌گیری در مجمع‌عمومی ملل متحد در مارس 2013 به تصویب رسید. در این پژوهش سعی بر ‌آن است تا ضمن بررسی زمینه‌های شکل‌گیری معاهده تجارت تسلیحات، روند حرکت جامعه بین‌المللی به‌ سمت تصویب این معاهده با هدف کنترل جهانی تسلیحات متعارف مورد ارزیابی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Formation of Arms Trade Treaty

چکیده [English]

International community’s concerns about inhuman effects of conventional weapons in different countries, especially in crisis-hit African nations, and the possibility that criminals, illegal armed groups and terrorists may use such weapons against civilians, including women and children, prompted serious efforts for the adoption of effective international mechanisms. Extensive consultation among countries finally led to the adoption of various international conventions and treaties on small and light weapons, anti-personnel mines, and cluster bombs. However, growing concerns over illegal trade and smuggling of conventional weapons in different parts of the world prompted some countries and nongovernmental organizations to launch a campaign in this regard. As a result of their extensive lobbies and efforts, the Arms Trade Treaty was drafted without serious talks among countries and only based on the viewpoints of a limited group of states. Since a consensus was not reached in the UN Conference on Arms Trade, this treaty was finally approved through voting at the UN General Assembly in March 2013, with its main goal being the introduction of common international standards to control all forms of import, export and transfer of conventional weapons. The present research discusses underlying grounds for the formulation of the Arms Trade Treaty while assessing the process of the ratification of this treaty by international community to enforce global controls on conventional weapons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arms Trade Treaty
  • national control system
  • illegal arms trade
  • common global standards
  • Arms Race
  • Human rights
  • International Humanitarian Law