شانگهای: منطقه‌گرایی نوین و تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی

نویسندگان

چکیده

منطقه آسیا، نسل نوینی از منطقه‌گرایی را که منطقه‌گرایی نوین نامیده می‌شود، تجربه می‌کند. سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یک سازمان موفق منطقه‌ای با توسعه‌ی روابط با سایر کشورها و جذب اعضای جدید، در پی دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود می‌باشد. افزایش قدرت سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و حمایت روسیه سبب نگرانی فزاینده واشنگتن شده است. آیا سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، تهدیدی برای منافع امریکا در آسیای مرکزی است؟ پاسخ این است که سازمان همکاری شانگهای، منافع امریکا را در سه موضوع انرژی، افغانستان و ثبات منطقه‌ای به‌شدت تهدید کند. این مقاله به بررسی این سازمان منطقه‌ای رو به رشد به‌عنوان تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی می‌پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shanghai, New Regionalism and the Threat to the U.S. Interests in Central Asia

چکیده [English]

Asia is experiencing a new generation of regionalism called neo-regionalism. Shanghai Cooperation Organization (SCO) as a successful regional organization tries to develop relations with other countries and recruits new members to achieve its political, economic and security goals. The increasing power of the SCO led by China and supported by Russia has caused growing concern in Washington . The question here is , does the SCO as a regional power, pose a threat against the U.S. interests in Central Asia? The answer to this question is that the Shanghai Cooperation Organization, threatens seriously the U.S. interests in the three areas of Afghanistan, energy sector and regional stability. This article examines this regional organization as a growing threat to the U.S. interests in Central Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shanghai cooperation organization
  • neo-regionalism
  • Central Asia
  • the U.S. interests