اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد سازمان پیمان امنیت جمعی

چکیده

از آغاز تبدیل شوروی به 15 جمهوری مستقل، فدراسیون روسیه در پی ایجاد ترتیبات و ساختارهایی در جهت همگرایی جمهوری‌های بازمانده از اتحاد شوروی و نیز به تدریج تثبیت نقش برتر خود در آنها بوده است. سازمان پیمان امنیت جمعی یکی از این ترتیبات است که برنامه امنیت منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. سؤال اصلی این نوشتار این است که روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، تا چه اندازه توانسته است هویت امنیتی مشترکی را در میان کشورهای عضو به وجود آورد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که هدف اصلی روسیه، استقرار نظامی در اوراسیای مرکزی با استفاده از ابزاری به نام این سازمان است. این کشور تلاش می‌کند از این راه به وابسته ساختن کشورهای منطقه به خود ادامه دهد. در پاسخ به این پرسش که آیا کرملین پس از گذشت دو دهه به هدف خود رسیده است، نظرهای مختلفی وجود دارد. همین که این سازمان در سال‌های اخیر به ابزار پشتیبانی از جهت‌گیری‌های روسیه تبدیل شده و مسکو توانسته است به این بهانه در کشورهایی مانند قرقیزستان و تاجیکستان حضور نظامی خود را ادامه دهد، موفقیتی برای روسیه به شمار می‌آید. این سازمان توانسته است به عنوان یک پلیس محلی در پیشبرد سیاست‌های روسیه تأثیرگذار باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collective Security Treaty Organization

چکیده [English]

Since the Soviet Union broke up into 15 independent republics, the Russian Federation has been trying to make arrangements and structures in order to boost convergence among the former Soviet republics while seeking a dominant role among them. Collective Security Treaty Organization is one of those arrangements, which has put promotion of regional security on its agenda. The main question of this paper is to what extent Russia has succeeded to create a common security identity among the member states within framework of the Collective Security Treaty Organization? To answer the question, this hypothesis can be brought up that the main goal of Russia is to establish a political system in Central Eurasia by means of this organization. The country is trying to make other regional countries depend on it. There are different views as to whether Kremlin has been successful in the past two decades to achieve its goal. The fact that the organization has been turned into a means of support for Russia’s policies and has enabled Moscow to continue its military presence in such countries as Kyrgyzstan and Tajikistan is a success for Russia. In fact, this organization has been able to act as a local police in order to promote the policies of Russia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia
  • Security
  • Collective Security Treaty Organization
  • Central Eurasia
  • Central Asia