آسیب‌شناسی تأثیر حذف یارانه‌های خوراک گاز طبیعی واحدهای تولید اوره و آمونیم در ایران بر اساس مدل شبیه‌سازی اقتصادی طرح‌ها

نویسندگان

چکیده

ارزیابی اقتصادی طرح‎های بزرگ که از پیچیدگی تکنولوژیکی نیز برخوردار هستند، دشواری‌های زیادی را به همراه دارد. از آنجایی که ارزیابی اقتصادی، اطلاعات فنی و اقتصادی زیادی را طلب مینماید و بخش عمده‎ای از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و یا تعیین مقدار آنها عناصر احتمال را به همراه دارند، لذا کار ارزیابی اقتصادی را با دشواری مواجه می‎نماید. به همین دلیل سعی شده که در این مطالعه از یک شاهد تجربی برای این مهم استفاده شود. بهره‌گیری از شواهد عینی بیشتر به دلیل استفاده از آمار و ارقام واقعی می‌باشد، در طرح‌های اوره و آمونیم ریسک‌های بسیار زیادی وجود دارد، از جمله ریسک قیمت فروش محصول اوره و آمونیم در بازار که با مطالعه سری زمانی ده‌ساله و بر اساس شبیه‌سازی مونت کارلو در چالش با قیمت گاز خوراک بررسی شده است. برآورد هزینه‎های سرمایه‎ای و هزینه‎های عملیاتی دارای نااطمینانی بالاست، لذا تغییر نااطمینانی از 5 درصد به 10درصد می‌تواند اقتصادی‌بودن طرح را با خطر مواجه سازد. فروض مختلف همچون نرخ دلار، یورو و نرخ سایر ارزها در آینده، مدل قیمت‎گذاری گاز طبیعی، پیش‎بینی درآمدهای طرح، مباحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پس از ساخت و در دوران بهره‎برداری، از جمله مواردی هستند که تأثیر زیادی در ارزیابی اقتصادی طرح دارند. در این مقاله با توجه به فروض مشخص و متغیر اصلی قیمت محصولات در بازار، نرخ بازگشت داخلی سرمایه و ارزش خالص حال مطالعه می‌شود و در انتها به بررسی تحلیل حساسیت طرح پرداخته خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Cutting Natural Gas Feed Subsidies for Urea and Ammonia Production Plants in Iran Based on Economic Model Simulation

چکیده [English]

Economic assessment of big plans is a technologically complicated process and is accompanied with many difficulties. Since economic assessment requires a great deal of technical and economic information and many involved variables are random or based on probability, economic assessment is at best a difficult task. This is why an experimental example has been used in this study. Taking advantage of objective examples is because of the real figures and statistics that they provide. There are many risks in urea and ammonia projects including the risk associated with sale price of urea and ammonia product. This issue has been studied on the basis of a 10-year period series according to Monte Carlo simulation model. Assessment of capital and operational costs is highly uncertain. Therefore, when uncertainty increases from 5 percent to 10 percent, that economic project is highly at risk. Future parity rates of dollar, euro and other foreign currencies, pricing model used for natural gas, projection of the project’s income, product marketing and project management through and after commissioning are major issues which have great bearing on economic assessment of a project. This paper focuses on market price of products, internal rate of return and net value before analyzing sensitivity of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gas feed
  • internal rate of return
  • current net value
  • Monte Carlo simulation
  • sensitivity assessment
  • urea and ammonia units
  • Pricing models