هزینه‌های مبادله در فرایند ساخت انبوه‌ مسکن در ایران

نویسنده

چکیده

انبوه‌سازی و تولید انبوه مسکن طی چند دهه اخیر به سیاست محوری دولت در زمینه مسکن تبدیل شده است. این سیاست از برنامه دوم توسعه با طرح شعار "پاک" به مفهوم پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی به یکی از ارکان سیاست مسکن و در برنامه سوم به سیاست محوری بدل شد. در قالب این سیاست، حمایت‌هایی از نوع تخفیف‌های مالیاتی، واگذاری زمین و تخفیف در نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت و در سال‌های اخیر نیز به حمایت از تولید انبوه مسکن، اعطای اراضی اجاره‌ای و حذف قیمت زمین از تابع تولید مسکن (طرح مسکن مهر) افزوده شده است. اما این حمایت‌ها تأثیر چندانی بر افزایش تولید انبوه مسکن نداشته است. فعالیت در حوزه انبوه‌سازی به‌صورت عام، و دسترسی به حمایت‌های مذکور از انبوه‌سازی به‌صورت خاص، غیر از هزینه‌های تولید، دارای دشورای‌ها یا هزینه‌های دیگری است. این هزینه‌ها در قالب تئوری اقتصاد نئوکلاسیک که حمایت‌ها در قالب آن صورت گرفته است، قابل تبیین نمی‌باشد. در این مقاله که اساساً بر مبنای نتایج طرح پژوهشی ارزیابی سیاست انبوه‌سازی مسکن تهیه شده، با استفاده از تئوری هزینه مبادله به روش گروه کسب و کار بانک جهانی هزینه‌های مبادله در مراحل دهگانه ساخت انبوه مسکن به روش موردپژوهشی (دو نمونه) بررسی و دلایل عدم موفقیت حمایت‌های سنتی از تولید انبوه مسکن تبیین شده است. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که فقط بخش‌هایی از مراحل ساده‌شده ده‌گانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده و در عمل، حمایت‌ها در هیچ یک از مراحل به‌طور کامل تحقق نیافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transaction Costs in Mass Housing Production in Iran

چکیده [English]

Mass production of housing units has been an important policy pursued by Iranian government in recent years. Mass production and building small housing units have been among major pillars of the government’s housing policy. Tax exemptions, granting inexpensive land and discount on the interest rate of bank facilities have been major supports provided by government for mass producers of housing units in recent years. Granting land on lease and eliminating land price from housing production function (by implementing Mehr Housing Plan) were other incentives considered by the government. Such supports, however, have not had a remarkable effect on encouraging mass housing production. Mass production of housing units and taking advantage of the said supports entail many expenses other than production cost. These expenses cannot be explained through a neoclassic economic theory. This paper is based on findings of a research project for the assessment of government’s mass housing policy. It uses transactions cost theory of the World Bank to assess transactions costs for 10 phases of building mass housing units before discussing reasons for the failure of the aforesaid supports to stimulate mass housing production. Findings show that the supports have been provided for only some of those 10 phases and have not been available for other phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass housing production
  • Assessment
  • Transaction cost