ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه

نویسندگان

چکیده

در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش‌های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین‌های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین‌الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته‌ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض‌های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه‌های جنایی بین‌المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به‌دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه‌ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به‌عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض‌های مرتکب‌شده ضروری است: «دادگاه بین‌الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تأسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین‌المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض‌های گسترده‌ای نسبت به محیط زیست رخ می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Establishing an International Environmental Tribunal for Criminal and Legal Support of Environment against Damages of the 22-Day War in Gaza

چکیده [English]

After captivity of the Israeli soldier, Gilad Shalit, by Palestinian forces and failure of subsequent negotiations as well as overt and covert efforts made to secure his release, Israel finally attacked the occupied territories, especially the Gaza Strip from land, air and sea on December 27, 2008. The attack continued for 22 days until January 18, 2009. The 22-day war had many negative consequences whose climax was violation of the environmental regulations of international law.;
Subsequently, chairman of the UN Human Rights Council established a committee in April 2009 to investigate various aspects of the 22-day war in Gaza and violations therein on behalf of the United Nations and gave it absolute powers to explore all dimensions of that event. The committee, headed by Judge Richard Goldstone, member of the South African constitutional court and former prosecutor of international criminal court investigating war crimes in Yugoslavia and Rwanda, was joined by three other prominent legal experts, and finally presented his report to the UN Human Rights Council in September 2009 in 21 chapters and about 600 pages.;
Information obtained from Goldstone’s report and from other creditable sources pointed to extensive destruction of the environment of Gaza during the 22-day war with the Zionist regime. The present paper just focuses on certain aspects of the 22-day Gaza war and argues that an “international environmental tribunal for criminal and legal protection of the environment against damages of the 22-day war in Gaza” should be established to protect the environment, as common heritage of humanity, and to pave the way for judicial investigation into frequent violations committed by the Zionist regime. This paper also discusses inability of the existing international judicial authorities to provide criminal and legal support for the environment. On the other hand, it explores the reason behind such extensive environmental violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • International Law
  • Gaza
  • International Criminal Law
  • criminal responsibility
  • 22-day war
  • Environmental Law
  • International responsibility of states
  • Zionist regime