سیاست خارجی دولت «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی

نویسندگان

چکیده

به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 موجب شکل‌گیری بحث‌های فراوانی درباره آینده سیاسی این کشور شد. دو ویژگی مشخصه دولت ترکیه تا آن زمان، تلاش برای نشان دادن خود به عنوان دولتی دین‌جدا و غرب‌گرا و همچنین سلطه دیرپای نظامیان بر سیاست بود. به این ترتیب، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلام‌گرا، به معنای آغاز عصر تغییرات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه تلقی می‌شد. در این میان، آنچه بیش و پیش از همه از سوی دولتمردان برآمده از حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفت، نقش و جایگاه این کشور در نظام بین‌المللی و به‌ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه بود. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا به بررسی جنبه‌های نظری و عملی سیاست خارجی ترکیه در یکی از مناطق پیرامونی این کشور، یعنی منطقه قفقاز جنوبی، بپردازد. این مقاله نشان می‌دهد که دولت ترکیه در دوره مورد بحث توانسته با حاکم کردن دیدگاهی واقع‌نگر و چندبعدی در سیاست خارجی خود، روابط‌اش را در جنبه‌های مختلف با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی توسعه دهد و به گسترش نفوذ در این منطقه بپردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign Policy of Turkey’s “Justice and Development” Government in South Caucasus

چکیده [English]

Frequent debates about political future of Turkey followed the election of the Justice and Development Party officials in 2002. Up to that time, two main characteristics of the Turkish government included an effort to prove itself as a secular and Western-minded government, and longstanding influence of the military on politics. Therefore, coming to power of the Justice and Development Party, as an Islamist party, signaled the beginning of a new era of remarkable changes in domestic and foreign policies of Turkey. The Justice and Development Party politicians gave their highest attention to role and status of this country in international system, especially to relations with neighboring countries. The present paper discusses various theoretical and practical aspects of Turkey’s foreign policy in one of its peripheral regions, South Caucasus. The paper shows that the Turkish government has been able to develop its relations in various fields with South Caucasus countries and increase its influence in that region by following a realistic and multidimensional approach in its foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • South Caucasus
  • Justice and Development Party
  • Foreign Policy
  • Strategic Depth