تحلیل گفتمان پیام‌های نوروزی اوباما (2009 و 2010)

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف بررسی میزان تطابق پیام‌های نوروزی باراک اوباما با شعار تغییر، به سیر تحول گفتمان اوباما در زمینه رابطه با ایران و حل و فصل اختلافات میان آنها می‌پردازد. به این منظور پیام‌های نوروزی اوباما به ملت ایران به روش تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی پیام‌ها حاوی این نکته است که گفتمان اوباما در محورها و اصول همانند رؤسای جمهور سابق ایالات متحده، هدف حفظ و تقویت قدرت هژمونیک امریکا را دنبال می‌کند. در حقیقت، «تغییر» مورد نظر اوباما، تنها در شیوه‌هایی تجلی پیدا کرده که برای تحقق این هدف به کار گرفته شده‌اند. از این منظر می‌توان گفتمان اوباما را مصداق تعبیر فوکو از روابط قدرت دانست که به اعتقاد او «نیت‌مند و فاقد فاعل» هستند و این شرایط عینی هستند که گفتمان او را تعین بخشیده‌اند. اشغال موضع فرادست به دلیل قدرت دسترسی به گفتمان به اوباما این امکان را می‌دهد که با استفاده از ابزارهای زبانی، جایگاه مسلط خود را تثبیت کند و به مدد همین برتری، افکار عمومی را برای استفاده از ابزارهای کنترلی، فشار و اجبار با خود همراه سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Discourse of Obama’s New Year Messages to Iranians (2009-2010)

چکیده [English]

This paper aims to analyze the relationship between US President Barack Obama’s New Year messages to Iranians and his “change” motto and also to discuss the evolution of Obama’s discourse on Iran and the approach he has chosen to resolving the differences. Therefore, discourse analysis has been used to study Obama’s New Year messages to Iran. Analysis of his messages proves that like previous presidents of the United States, Obama’s discourse aims to maintain and strengthen the United States hegemonic power. In fact, Obama’s “change” only applies to methods that he uses to achieve those goals. Therefore, Obama’s discourse is an instance of Foucault’s interpretation of power relations which he believes are “purposive and without an actor,” and his discourse is actually shaped by objective conditions. Since Obama has the upper hand because of his discourse, he can use linguistic means to establish his dominant position. By banking on that dominant position, he can align the public opinion with his effort to take advantage of such means as control, pressure, and coercion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis؛ global rights؛ responsibility؛ Obama؛ Iran
  • US