بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

سیاست‌ خارجی و استراتژی‌ ایالات متحده ‌امریکا در کردستان ‌عراق همواره یکی از دغدغه‌های‌ کشورهای پیرامونی‌ عراق، از جمله ایران، ترکیه و سوریه بوده است. ارزیابی این سیاست‌ در منطقه استراتژیک کردستان عراق‌، با این تصورکه مناطق‌کردنشین ‌سه‌کشور‌ دیگر این منطقه (ایران، ترکیه و سوریه) از این سیاست‌ها و تحولات متأثر می‌شوند، ‌به موضوع مورد مطالعه، اهمیتی دو چندان می‌بخشد. کاوشی راهبردی و آسیب‌شناسانه براساس عوامل مؤثر بر دستگاه تصمیم‌گیری سیاست ‌خارجی‌ امریکا (مسئله مورد ‌تصمیم، دست‌اندرکاران، ‌فرآیند‌ و ‌اجرای تصمیم و نتیجه تصمیم‌گیری) در شمال عراق طی سال‌های 2003 تا 2011 و بررسی تأثیرات این سیاست‌ها بر امنیت ‌ملی ایران هدف اصلی مقاله است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می‌شود به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که سیاست‌خارجی ایالات متحده امریکا در کردستان‌ عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می‌کند؟ و «چه پیامدهای مطلوب و یا نامطلوبی ‌بر امنیت‌ ملی ج.ا. ایران داشته است‌؟» با توجه به یافته‌های به دست‌آمده، به نظر می‌رسد «سیاست‌خارجی امریکا در‌ کردستان ‌عراق بر روی محور‌«حداقل‌حداکثرها» و‌«حداکثر‌حداقل‌ها» و میان مدل‌های ‌‌تصمیم‌گیری ‌عقلایی و رضایت‌بخش‌ در‌ نوسان ‌بوده است. این سیاست ‌خارجی لزوماً به معنای اتخاذ یک استراتژی مناسب که همواره با سیاست‌ها و تاکتیک‌های مناسب همراه باشد، نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Study of US Foreign Policy in Iraqi Kurdistan and National Security of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The United States foreign policy and strategy in the Iraqi Kurdistan has been a constant concern for Iraq’s neighboring countries, including Iran, Turkey and Syria. Assessment of the US Foreign policy in the strategic region of Iraqi Kurdistan becomes more important in view of the impact of those policies and resultant developments in Kurdish areas on Iran, Turkey and Syria. The main goal of this paper is to conduct a strategic research based on factors determining US foreign policy in northern Iraq from 2003 to 2011 (including subject of decisions, officials involved, the process and implementation of decisions, and their results) and review the impact of those policies on the national security of Iran. Using an analytical-descriptive method, this study will try to answer the following questions. What strategic goal is pursued by US foreign policy in the Iraqi Kurdistan? What are positive or negative consequences of those policies on the security of the Islamic Republic of Iran? The findings show that the US foreign policy in Iraqi Kurdistan is vacillating between “minimal maximums” and “maximal minimums” as well as between rational and satisfactory decision-making models. This foreign policy does not necessarily end in the adoption of a suitable strategy accompanied with suitable policies and tactics and is full of ambiguities and contradictions. The contradictions result from complex system of decision-making in the United States and adoption of domestic, regional and international approaches in the heterogeneous political environment of Iraq. Finally, these strategies have had minimal effects on the national security of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : foreign policymaking
  • Iraqi Kurdistan
  • National Security
  • Decision-Making Models