بانک جهانی سوخت هسته‌ای: موانع و چشم‌اندازها

نویسندگان

چکیده

نگرانی‌های جامعه جهانی در دوران بعد از جنگ سرد در مورد اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در جهان و احتمال قاچاق مواد و فناوری‌های غنی‌سازی و بازفرآوری توسط گروه‌های غیردولتی، تلاش جدی برای اتخاذ اقدامات مؤثر بین‌المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، نقش کشورهای هسته‌ای برخوردار از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در شکل‌دهی به مقررات و هنجارهای بین‌المللی بیش از پیش قابل ملاحظه است. این گروه از کشورها ضمن حفظ انحصار هسته‌ای خود درصدد برآمدند تا با استفاده از موقعیت بین‌المللی، تمایل جامعه جهانی برای طرح پیشنهادات مختلف به منظور تشکیل بانک جهانی سوخت با هدف تضمین عرضه بین‌المللی سوخت هسته‌ای به کشورهای فاقد چرخه سوخت را بیش از پیش افزایش دهند. تلاش و لابی گسترده کشورهای هسته‌ای برای ترغیب کشورها به عدم توسعه توانمندی‌های تولید سوخت بومی از طریق ارائه جایگزین‌های متعدد در نهایت با تصویب تشکیل بانک سوخت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2010 به نتیجه رسید. در این پژوهش سعی بر ‌آن است تا ضمن بررسی زمینه‌های تشکیل بانک بین‌المللی سوخت هسته‌ای، موانع و چشم‌اندازهای آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Nuclear Fuel Bank: Obstacles and Outlooks

چکیده [English]

International concerns about proliferation of nuclear weapons following the Cold War and possible smuggling of nuclear material as well as enrichment and reprocessing technologies by illegal groups, have given rise to efforts to invoke effective international measures. Meanwhile, nuclear-weapon states with dominant political, military and economic power play a more important role in this respect to shape the international norms and regulations. While maintaining their nuclear monopolies, such states have decided to promote establishment of a world bank of nuclear fuel in order to ensure international supply of nuclear fuel to countries without a nuclear fuel cycle. Endeavors and lobbying by nuclear states to discourage development of local nuclear capabilities by other countries through offering various alternatives finally prompted International Atomic Energy Agency to give the green light for the establishment of the nuclear fuel bank in 2010. The present paper discusses background of the international nuclear fuel bank while focusing on the existing barriers and future outlooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local fuel cycle
  • enrichment and reprocessing technology
  • world fuel bank
  • nonproliferation regime
  • fuel supply guarantee mechanisms
  • International Atomic Energy Agency