مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست‌محیطی در ایران

نویسندگان

چکیده

اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. رشد جمعیت همراه با رشد اقتصادی علاوه بر کاهش کیفیت منابع، سبب فراتر رفتن آلاینده‌ها از ظرفیت تحمل محیط طبیعی شده‌اند. در اوایل سال 1990 تلاش‌هایی برای گسترش نظام حساب‌های ملی به منظور احتساب اُفت کیفیت محیطی و نابرابری درآمدی انجام و منجر به ارائه مفهوم جدید " تولید ملی سبز" شد. با لحاظ استهلاک منابع طبیعی و احتساب محیط‌ زیست (یا سبز کردن حساب‌های ملی)، می‌توان به جای تولید ناخالص ملی، معیار تولید ناخالص ملی سبز را به دست آورد. اگر چه غالباً آزادسازی تجاری به عنوان عامل مثبت و مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح می‌شود، اما طی چند دهه‌ اخیر در برخی از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک‌ها و استانداردهای زیست‌محیطی و صرفاً به منظور دسترسی به بازار محصولات سایر کشورها تحت فناوری‌های غیر دوستانه با محیط زیست، به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و آلودگی‌های فراوانی از جمله انتشار گازهای گلخانه‌ای در پی داشته است. بررسی اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست‌محیطی در ایران طی دوره زمانی 1385-1353 نشان می‌دهد که رابطه مثبت بین درجه باز بودن اقتصاد و تخریب زیست‌محیطی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، همچنین رابطه مثبت بین انتشار دی‌اکسیدکربن و تخریب زیست‌محیطی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Impact of Free Economy on Environmental Degradation in Iran

چکیده [English]

Economy is related to natural resources and environment in the various dimensions of production and consumption. Population growth along with economic development are responsible for the low quality of resources as well as the high level of pollutants which are unbearable for natural environment. In the early 1990s, some attempts made for the extension of national accounts system to cover environmental degradation and income inequality which led to the introduction of the new concept of "green national product". By taking environmental degredation and natural resources depreciation into account, the criterion of green GNP, instead of GNP, can be obtained.;
Although free trade is often considered a positive and effective factor in economic development and higher level of welfare, increasing trade without taking environmental considerations into account and merely motivated by getting access to other markets, in some countries, has led to the extensive and improper use of resources and energy which results in pollution and emission of greenhouse gases.;
The study of the impact of free economy on environmental degradation during the period 1974-1996 shows that there is a positive correlation between the emission of dioxide carbon gas and environmental degradation;

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural resources؛ environmental degredation؛ environment؛ pollution
  • production gap؛ green national product؛ free economy؛