ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری‌های بالادستی نفت و گاز کشور

نویسنده

چکیده

در تدوین سیاستگذاری‌های بالادستی نفت و گاز کشور، تأمین منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر تجدیدناپذیر هیدروکربوری از اولویت کامل برخوردار است. علی رغم وجود حجم عظیم نفت درجا، متأسفانه به دلیل ویژگی‌های مخازن نفتی کشور ضریب بازیافت با روش تخلیه طبیعی بسیار پائین است، از این‌رو اجرای صحیح برنامه‌های ازدیاد برداشت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به این حقیقت که میدان‌های عظیم و فوق‌عظیم نفتی ایران به نیمه دوم عمر خود رسیده‌اند، این ضرورت دوچندان می‌باشد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که تزریق گاز به میزان کافی و در زمان مناسب به آن دسته از میادینی که از اولویت تزریق برخوردارند، بهترین روش برای بازیافت ثانویه و تولید با حد اکثر کارایی از اکثریت مخازن نفتی کشور می‌باشد. سیاست‌های بهره‌برداری از ذخایر گازی کشور بدون تدوین الگوهای مناسب برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی امکان‌پذیر نخواهد بود. برآورد حجم گاز طبیعی مورد نیاز برای تزریق، معیار مناسبی برای بهینه‌سازی در الگوی تخصیص گاز به مصارف مختلف از جمله صادرات از طریق خطوط لوله و یا LNG می‌باشد. تدوین تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی در افق چشم‌انداز و برآورد روندهای آتی تغییر قیمت‌های نفت خام، گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، از متغیرهای اصلی در بهینه‌سازی سیاست‌های بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Considerations in Policy Formulations in Iranian Oil and Gas Upstream Sectors

چکیده [English]

Securing the interests of the present and the future generations in nonrenewable;
hydrocarbon reserves are of prime significance in Iranian oil and;
gas policy formulations. Despite the massive volume of the initial oil in;
place (IOIP), the rate of natural depletion is rather low due to the specific;
properties of Iranian oil reservoirs. This implies the vital importance of;
enhanced oil recovery (EOR) programs. Moreover, the Iranian giant and;
super-giants oil fields have now reached their second-half of their long-life;
production profile, which adds further importance to the EOR;
considerations. According the available research work done in this regard,;
NO.57, Winter 2011;
6;
are missing. It also tries to compare the two based on those indicators which;
can be calculated through the available information.;
In conclusion, the paper finds that there is a big difference between;
Iran’s labor market and what has been defined as decent work. It also;
suggests providing a national comprehensive plan for decent work in the;
country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decent work
  • basic rights at work
  • Social security
  • Workforce
  • participation rates