دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تحولات و چالش‌های داخلی یمن و دلایل توجه فزاینده جامعه بین‌المللی به این مسائل و پیامدهای احتمالی آن بر تحولات داخلی یمن است. لذا به پیوند دادن مسائل و چالش‌های داخلی یمن و جایگاه جغرافیایی ویژه این کشور با مسائلی می‌پردازیم که این شرایط و اوضاع داخلی را ممکن است متوجه امنیت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی کند. این پژوهش عمدتاً بر تحولات دهه ٢٠٠٠ متمرکز می‌شود اما گاه برای تبیین و توضیح مشروح‌تر برخی مسائل به برهه‌های دیرین‌تری از قرن بیستم رجوع می‌کند. ساختار پژوهش به‌نحوی است که پس از طرح چارچوب تئوریک، ابتدا اوضاع و شرایط داخلی یمن مورد توجه قرار می‌گیرد سپس چالش‌های پیش روی این کشور و در نهایت شیوه و الگوی تعامل امریکا و جامعه جهانی با این مسائلِ تهدیدزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت در نتیجه‌گیری نشان می‌دهیم که توجه دولتمردان یمنی به امکاناتی که قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در اختیار این کشور قرار می‌دهند، چگونه امکان تحول را فراهم می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changing Yemen’s Regional Status: Possibilities and Challenges

چکیده [English]

This article studies internal developments of Yemen and challenges facing this country in the domestic scene as well as reasons for increasing attention paid to them y he international community. It tries to make a link between Yemen’s internal problems and challenges and its unique geographical status, on the one hand, and their implications for security at the regional and international levels. The authors mostly focus on Yemen’s developments during the first decade of the 21st century, but sometimes to explain better some problems refer back to earlier periods in the 20th century. The authors first advance a theoretical framework, and after addressing internal situation of Yemen, they study the challenges facing the country and the interaction model used by the international community for countering the problems resulted from Yemen’s domestic politics. Finally the authors conclude that Yemeni statesmen intend to use the possibilities provided by regional and international powers for changing their society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen Arab Republic
  • Saudi Arabia
  • Sa’dah conflict
  • Houthis
  • Al-Qaeda
  • London Conference