استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیق، تولید و توسعه علم است تا از این طریق بتوان کارایی و اثربخشی را افزایش داد. تحقیق در مدیریت، حوزه‌ای نظام‌مند از تحقیق در سازمان است که در جستجوی انجام اقدامات مؤثر به منظور بهبود و حل مسائل و موضوعات سازمانی و مدیریتی است. همانند سایر حوزه‌های پژوهشی، استراتژی‌های تحقیق کیفی در این حوزه نیز براساس دو بعد فلسفه علم (پوزیتیویسم و ساختارگرایی اجتماعی) و فلسفه انسان (اراده‌گرایی و جبرگرایی) دسته‌بندی می‌شوند و عبارت‌اند از: تحقیق پیمایشی، تحقیق موردی، تحقیق عملی و تحقیق پایه‌ور. بررسی نمونه‌های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان مدیریت در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق کیفی و ایجاد آمادگی بیشتر کمک می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy of Qualitative Research in Management

چکیده [English]

The main goal of every research project is to generate and develop science to enhance efficiency and effectiveness. Research in management is a systematic field of research on organization seeking effective actions to improve the efficiency in organization and to solve its problems. As other fields of research, the strategies of qualitative research in this field are categorized based on the two dimensions of philosophy of science (positivism and social structuralism) and human philosophy (voluntarism and determinism). These strategies are social surveys, case studies, operational research and grounded research. Studying the research projects conducted based on these methods help researchers understand better the process of qualitative research

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy of qualitative research
  • case study
  • grounded research
  • social survey
  • Operational Research