کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی

نویسنده

چکیده

روش تحقیق یکی از منابع مهم کسب دانش است که به روش‌های مختلفی از جمله روش‌های کمّی و کیفی دسته‌بندی می‌شود. تحقیقات کیفی روش‌های متنوعی دارد که از روش‌های مرسوم آن در این مقاله تنها به روش تحقیق پدیده‌شناسی و کاربرد آن در علوم بالینی پرداخته شده است. روش پدیده‌‌شناسی که یک روش توصیفی - قیاسی است از فلسفه پدیده‌شناسی سرچشمه می‌گیرد. برای توضیح این موضوع در این مقاله نخست به تاریخچه فلسفه پدیده‌شناسی و سپس تطبیق آن به عنوان یک روش تحقیق کیفی در علوم پزشکی اشاره شده است. توجه علوم بالینی و پرستاری حرفه‌ای به مراقبت کل‌نگر زمینه‌ای برای انجام تحقیقات پدیدارشناسی را فراهم آورده است. این دیدگاه کل‌نگر، با مطالعه تجربه زیسته ممزوج شده و اساسی برای تحقیق پدیده‌شناسی فراهم می‌کند. توصیه می‌شود که محقق باید از خود سؤال کند که آیا تحقیق راجع به تجربه زیسته مناسب‌ترین روش جمع‌آوری داده‌هاست؟ چون داده‌های اولیه در نظر گرفتن تجربه پدیده است، باید محقق در نظر بگیرد که این محصول داده‌های غنی و توصیفی است. پژوهش پدیده‌شناسی مبتنی بر هدف است چون بر خلاف تحقیقات کمی، هدف عمومیت بخشیدن یافته‌ها به جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب شده نمی‌باشد بلکه هدف فهم پدیده مورد نظر است و همان طور که اشاره شد محققین باید افرادی که تجارب کافی در مورد پدیده مورد مطالعه را دارند و می‌توانند بهترین اطلاعات را در مورد موضوع ارائه دهند، انتخاب کنند که عبارت‌اند از مشاهده، مصاحبه و یادداشت‌برداری میدانی، اسناد و مدارک یا اغلب ترکیبی از این روش‌ها می‌باشد. در این مقاله همچنین به روش‌های تحلیل اطلاعات در پدیده‌شناسی (فنومونولوژی) اشاره شده و ابعاد خطرات و فواید تحقیق، ماهیت داوطلبانه بودن شرکت در تحقیق، حق شرکت‌کننده برای انصراف تشریح گردیده و در خصوص قضاوت محققان در مورد صحت احتمالی از طریق خواص قابلیت وابستگی، اعتبار، قابلیت انتقال و تأئیدپذیری بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Phenomenological Method of Research in Clinical Sciences

چکیده [English]

;
Method of research is one of the important source of acquiring knowledge which is classified into different methods including qualitative and quantitative ones. Qualitative methods have many variations, but this article only addresses the phenomenological method of research and its application in clinical sciences. Phenomenological method is a descriptive-deductive method originating from the philosophy of phenomenology. To explain this issue, this article, first, reviews the history of phenomenological philosophy and its adaptation as a qualitative research method in medical sciences. Attention paid by clinical sciences and professional nursing to holistic care has prepared the scene for conducting phenomenological research. This holistic view combines with the lived experience to form a basis for phenomenological research. The researcher should ask himself whether research on the lived experience is the most appropriate method for gathering data? Primary data are achieved by considering the experience of the phenomenon, therefore, the researcher should bear in mind that this is the product of rich and descriptive data. Phenomenological research is goal-oriented, because, contrary to quantitative research, it does not intend to generalize findings to the society where sampling has been conducted, rather it aims to understand the envisioned phenomenon and as said before, researchers should chose those people who enjoy enough experience about the studied phenomenon. This article studies the methods of data gathering and data analysis in phenomenology and discusses issues such as validity and verification;

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative research
  • phenomenological research
  • research in clinical sciences